Vrh F

            Matka                                                                                                                 Otec

Catali’s Tiana Rose,DE                                                                                                               Celsius Candoland*SK

                                            

 

Favio Candoland,SK

Fotky

Pohlavie Farba Na chov/na mazlíka Voľný/rezervovaný
Kocúrik SBI d   predaný